Skip to content

Tag: struktura

Mikrobank – struktura projektów

W tej chwili mam już działający proof of concept – z bazą i kilkoma kontrolerami. Zanim dodam nowe modele, warto ustrukturyzować trochę kod i zrobić bibliotekę na kody związane z bazą danych. Zmiany znajdują się w tym commicie. Do tej pory microbank był to project .net core mvc. Wszystko było w jednym folderze, włączając w to Data, Pages etc. Bardzo trudno się w tym połapać, a ja lubię porządek. Po pierwsze, dodałem nowy projekt do microbank.sln – nazwałem go “Data”

Następnie, żeby przenieść aplikację asp.net do osobnego projektu, wykonałem następujące komendy:

Kolejnym krokiem było przeniesienie do nowego folderu (WebApp) wszystkich folderów i plików, które należą do apki: Pages wwwroot appsettings.* bundleconfig.json Program.cs and Startup.cs. Wreszcie naprawiłem namespace’y we wszystkich plikach, do skutku – żeby się zaczęło kompilować. Potem wystarczyło tylko dodać do WebApp.csproj referencję do nowego projektu Data.csproj

I bingo. Aplikacja się uruchomiła. Również na AppHarbor 🙂

Leave a Comment